Ưu đãi đầu tư

Theo quy định, toàn bộ tỉnh Đắk Lắk thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư, trong đó: Thị xã Buôn Hồ và các huyện thuộc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thành phố Buôn Ma Thuột thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn

Theo quy định, toàn bộ tỉnh Đắk Lắk thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư, trong đó: Thị xã Buôn Hồ và các huyện thuộc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thành phố Buôn Ma Thuột thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn. Mức ưu đãi cụ thể như sau:

 Miễn tiền thuê đất, mặt nước kể từ ngày dự án hoạt động

 Địa điểm

Lĩnh vực đầu tư

Số năm được miễn 

Thành phố Buôn Ma Thuột 

   Không thuộc lĩnh vực ưu đãi

   Ưu đãi đầu tư 

11 

   Đặc biệt ưu đãi đầu tư

15 

Các huyện, thị xã Buôn Hồ 

   Không thuộc lĩnh vực ưu đãi

11

   Ưu đãi đầu tư 

15

   Đặc biệt ưu đãi đầu tư

Toàn bộ thời gian thuê

 

Miễn tiền thuê đất đối với dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

Loại dự án

Tiền sử dụng đất 

Khuyến khích đầu tư

Giảm 50% 

Ưu đãi đầu tư 

Giảm 70% 

Đặc biệt ưu đãi đầu tư 

Miễn 100% 

Miễn, giảm tiền thuê đất đối với lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa 

(Giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể tháo, môi trường, giám định tư pháp) 

Địa điểm

Tiền sử dụng đất 

Các phường thuộc thành phố Buôn Ma Thuột

Miễn 25 năm tiền thuê đất và giảm 70% tiền thuê trong thời gian còn lại 

Các xã thuộc thành phố Buôn Ma Thuột

Miễn 25 năm tiền thuê đất và giảm 70% tiền thuê trong thời gian còn lại

Các huyện, thị xã Buôn Hồ

Miễn 100% 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Địa điểm

Miễn, giảm thuế

Thuế suất

Các huyện, thị xã Buôn Hồ

Miễn 04 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% trong 09 năm tiếp theo

Áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm 

Thành phố Buôn Ma Thuột

Miễn 02 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% trong 04 năm tiếp theo

Áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm

Thuế nhập khẩu 

Miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, vật tư, phương tiện vận tải và hàng hóa để thực hiện dự án tại Đắk Lắk

 

 

 

 

 * GHI CHÚ:

- Lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa quy định tại Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008;

- Lĩnh vực khuyến khích đầu tư, đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư 2014; 

- Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Dự án thuộc diện ưu đãi tại nhiều mục khác nhau thì được hưởng ở mục có mức ưu đãi cao nhất.

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tài sản được xem nhiều nhất

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

Đơn vị hợp tác