Thông tin quy hoạch

Thông tin quy hoạch

fls1.jpg
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh

 24/06/2021    03:30
fls1.jpg
Công khai danh sách các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất tại Khu công nghiệp Hòa Phú

Công khai danh sách các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất tại Khu công nghiệp Hòa Phú

 24/06/2021    03:31
fls1.jpg
Danh sách các Dự án phát triển nhà ở được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất

Danh sách các Dự án phát triển nhà ở được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất

 24/06/2021    03:33

Xúc tiến đầu tư