Dự án kêu gọi đầu tư

Dự án kêu gọi đầu tư

fls1.jpg
Dự án đầu tư Trung tâm Dệt - May Veston tại Cụm công nghiệp Ea Đar, huyện Ea Kar
 21/02/2024    01:58
fls1.jpg
Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến gỗ, dăm gỗ từ rừng trồng M'Đrắk - giai đoạn 1 của Công ty cổ phần Pisico Đắk Lắk.
 29/04/2021    03:13

Xúc tiến đầu tư