Quy trình đầu tư

Quy trình đầu tư

fls1.jpg
Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk của Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao DHN Đắk Lắk
 29/04/2021    02:04
fls1.jpg
Thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Trình tự thực hiện các thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh

 29/04/2021    01:57
fls1.jpg
Quy trình đăng ký đầu tư

Trình tự thực hiện thủ tục hành chính cơ bản đối với dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất

 05/03/2021    07:49

Xúc tiến đầu tư