Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về năng lực tiếp cận cuộc cách mạng lần thứ 4

Ngày 03/12, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 327/BC-UBND về tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về năng lực tiếp cận cuộc cách mạng lần thứ 4.

Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền và căn cứ Chỉ thị để rà soát lại nhiệm vụ, xác định những lĩnh vực, nội dung tiếp cận cuộc cách mạng lần thứ 4. Các Sở, ngành phối hợp với các địa phương tổ chức rà soát, đề xuất xây dựng kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai phù hợp với xu thế phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thuộc các lĩnh vực đề xuất quy hoạch phát triển vùng, địa phương, lựa chọn và đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực của vùng.Ảnh minh họa

Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức rà soát lại chiến lược, quy hoạch, chương trình hành động của ngành, đơn vị để xây dựng kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng lần thứ 4. Xây dựng chiến lược chuyển đổi số, nền quản trị thông minh, ưu tiên phát triển công nghiệp, công nghệ số, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh và đô thị thông minh. Rà soát lựa chọn phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm cạnh tranh chiến lược, bám sát công nghệ sản xuất mới, tích hợp công nghệ mới để tập trung ưu tiên đầu tư phát triển.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tài sản được xem nhiều nhất

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

Đơn vị hợp tác