Tiềm năng - Thế mạnh du lịch

Tiềm năng - Thế mạnh du lịch

fls1.jpg
Để du lịch Đắk Lắk phát triển tương xứng với tiềm năng

Trong những năm qua, du lịch Đắk Lắk đã có sự phát triển mạnh mẽ, từng bước trở thành một ngành quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, hiện du lịch của địa phương phát triển chưa xứng với tiềm năng, đòi hỏi cần có sự thay đổi mang tính đột phá để phát triển biền vững trong thời gian đến.

 04/05/2021    07:51
fls1.jpg
Du lịch Đắk Lắk: Tiềm năng và định hướng phát triển

Nằm về phía Tây Nam dãy Trường Sơn, là một tỉnh miền núi ở Tây Nguyên với diện tích tự nhiên 13.030,49 km². Đắk Lắk có cấu tạo địa hình như một mái nhà phòng hộ, góp phần bảo vệ sinh thái cho vùng duyên hải phía Đông và vùng đồng bằng rộng lớn phía Nam. Thiên nhiên kỳ thú đã tạo cho ĐăkLăk có được một tiềm năng du lịch sinh thái hấp dẫn, độc đáo với những ngọn thác hùng vĩ như thác Gia Long (thác Dray Sáp thượng), thác Krông Kmar, thác Thủy Tiên, thác Bảy Nhánh, thác Dray Nur, thác Dray Nao, thác Suối mơ... nhiều hồ lớn thơ mộng như hồ Lăk, hồ Ea Kao, hồ Ea Đờn, hồ Đăk Minh, hồ Ea Nhái..., các khu rừng nguyên sinh : vườn quốc gia Yok Đôn, vườn quốc gia Chư Yang Sin, khu lâm viên Ea Kao...

 04/05/2021    07:48
fls1.jpg
Tiềm năng du lịch – thế mạnh của Tây nguyên trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định Tây Nguyên là một trong 7 vùng du lịch trọng điểm của cả nước với những nét đặc trưng riêng của các điều kiện tự nhiên và những giá trị bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc bản địa… có thể tạo nên những sản phẩm du lịch đặc thù, mang đậm bản sắc Văn hóa Việt Nam có thể cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế.

 04/05/2021    07:50

Xúc tiến du lịch