Thông tin thương mại

Thông tin thương mại

fls1.jpg
Chương trình nâng cao năng lực tiếp cận thị trường xuất khẩu, xây dựng mạng lưới xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc năm 2020

Căn cứ Công văn số 1733/XTTM-PTNL, ngày 10/7/2020 của Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương v/v phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo trong tháng 7/2020, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương tổ chức chương trình nâng cao năng lực tiếp cận thị trường xuất khẩu, xây dựng mạng lưới xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc năm 2020.

 28/04/2021    02:08
fls1.jpg
Mời tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2021

Căn cứ Công văn số 184/UBND-NLN1 ngày 30/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc mời tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2021. Đây là cơ hội để các đơn vị, doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, tìm kiếm đối tác và phát triển thị trường tiêu thụ hàng hóa.

 28/04/2021    02:12
fls1.jpg
Mời tham gia tập huấn về xây dựng thương hiệu và kỹ năng kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại 3538/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại và Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đắk Lắk sẽ thực hiện đề án Tổ chức lớp tập huấn về xây dựng thương hiệu và kỹ năng kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk.

 28/04/2021    02:14

Thông tin - Hỗ trợ