Đắk Lắk ban hành chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021

Ngày 15/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định 574/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021, với tổng kinh phí triển khai gần 1 tỷ đồng. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung vào công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ; xây dựng cơ sở dữ liệu, tài liệu, ấn phẩm và triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham quan một gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của Đắk Lắk. (Ảnh: H.Gia)

Cụ thể, tỉnh sẽ triển khai một số nội dung gồm: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Xây dựng danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư; Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư; Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư:

Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đơn vị đầu mối tham mưu, triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Làm đầu mối triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp định kỳ để giải quyết kịp thời những kiến nghị hợp lý của doanh nghiệp hiện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như chính sách kích cầu đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, hỗ trợ đào tạo.... Triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư theo phân công tại Phụ lục kèm theo Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021.

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xây dựng danh mục dự án trọng điểm để kêu gọi đầu tư của địa phương gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư theo quy định; chủ động xây dựng, ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư cấp địa phương và tài liệu, ấn phẩm phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công tác xúc tiến đầu tư theo quy định.

Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư đa dạng, thực chất, hiệu quả, tiết kiệm. Ưu tiên lồng ghép các hoạt động xúc tiến đầu tư có tính liên vùng, lồng ghép với các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch. Chú trọng lựa chọn, thu hút một số nhà đầu tư lớn có tiềm lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm để làm động lực lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội.

Kim Bảo

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Tin liên quan

Follow

Most Viewed Assets

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

Affiliates