Đa phương tiện

Đa phương tiện

fls1.jpg
Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 13/1, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc Chính phủ và tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội thảo “Triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và chỉ đạo Hội thảo.

 28/04/2021    03:40
fls1.jpg
Về Đắk Lắk, Về với Thành Phố Buôn Ma Thuột tham dự lễ hội Đêm Trắng Ban Mê
 28/04/2021    02:58
fls1.jpg
Huyện Lắk khơi dậy tiềm năng phát triển kinh tế
 28/04/2021    03:52

Danh mục