Công khai danh sách các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất tại Khu công nghiệp Hòa Phú

Công khai danh sách các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất tại Khu công nghiệp Hòa Phú

TT

Tên doanh nghiệp

Tên dự án

Hợp đồng thuê lại đất

Diện tích

Vị trí

Đối tượng

Ghi chú

1

Công ty Cổ phần giấy Thiên Phú

Nhà máy sản xuất giấy Carton Duplex

Số 01/2014/HĐ-TLĐ ngày 31/12/2013

15.873,0

Lô B37, B38 KCN Hòa Phú

Chậm đưa đất vào sử dụng quá 36 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận QSD Đất

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã chấm dứt hoạt động dự án đầu tư tại Quyết định số 531/QĐ-KCN ngày 24/8/2020

2

Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng không nung Mil Chil - Chi nhánh Công ty Cổ phần giấy Thiên Phú

Nhà máy sản xuất gạch không nung Mil Chil

Số 02/2016/HĐ-TLĐ ngày 20/01/2016

7.200,0

Một phần Lô B41, B42 KCN Hòa Phú

Chậm đưa đất vào sử dụng quá 36 tháng kể từ ký hợp đồng thuê lại đất

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đề nghị thu hồi đất tại Công văn số 87/KCN-QLNV ngày 18/02/2020

3

Công ty Cổ phần sản xuất thương mại phân bón - Xuất nhập khẩu Xuân An

Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh Xuân An

Số 10/2018/HĐ-TLĐ ngày 10/10/2018

7.080,0

Lô B42 KCN Hòa Phú

Chậm tiến độ sử dụng đất 03 tháng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê lại đất

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã chấm dứt hoạt động của dự án tại Quyết định số 431/QĐ-KCN ngày 07/7/2020

 

Các Công văn, Quyết định liên quan: Tải xuống

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tài sản được xem nhiều nhất

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

Đơn vị hợp tác